Advokatbyrån Massi AB. För den som behöver en kompetent och erfaren advokat.
Våra jurister

Advokat David Massi
Advokatbyråns innehavare. Advokat David Massis huvudområden är brottmål och familjerätt. Han har även stor erfarenhet av skadeståndsrätt och utlänningsrätt. Advokat David Massi har tidigare arbetat på advokatbyrån Elisabeth Fritz AB och har därigenom erhållit god insikt i heders- och kulturrelaterat våld. Genom hans kunskaper inom utlänningsrätt har advokat David Massi god kännedom om många kulturer och seder.

Språk: engelska (flytande), syrianska (flytande) samt arabiska (begränsade kunskaper). 

Advokat David Massi
Advokat David Massi